27

Квалитет и безбедност

Fepdon Medical има за цел да изгради светски бренд кој дизајнира, произведува и продава специјални калапи, машини и опрема потребни за медицинската и одбранбената индустрија. Да се ​​постигне целта, со целосно учество на вработените.

Фокусиран на задоволството на клиентите и вработените, со нула филозофија на грешки, за да се обезбеди менталитет на производство и услуги.

Преземање на неопходните мерки на претпазливост за да се спречи појава на дефекти.

Да го достигнеме квалитетот што ги исполнува барањата и очекувањата на клиентите во интензивна конкурентска средина на нашата земја и светскиот пазар.

Да прифати и спроведе постојано подобрување и развој како филозофија на компанијата.

Да се ​​следи развојот на технологијата одблизу и да се споделува со вработените и постојано да се подобруваат еколошките перформанси.

Спречување на загадување на воздухот, водата и почвата.